• ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว
  • เม็ดข้าวไทยเจริญกิจ
  • ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว
  • ร้านไทยเจริญกิจขายข้าว
  • ร้านไทยเจริญกิจ
  • ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ข้าว

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
13
เดือนนี้
998
ทั้งหมด
139,972

กข 41

ข้าวพันธุ์ใหม่ ข้าวเจ้า กข 41

ประวัติ
พันธุ์ข้าว กข41 ได้รับการับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 จากสายพันธุ์ CNT96028-21-1-PSL-1-1
โดยการผสม 3 ทางรัหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ CNT85059-27-1-3-2 กับสุพรรณบุรี 60 นำไปผสมกับ
RP217-635-8 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539 ปลูกชั่วที่ 1-3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และชั่วที่ 4-6
ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ฤดูนาปรัง 2541 ถึงฤดูนาปรัง 2542 ปลูกศึกษาพันธ์ฤดูนาปรัง 2543
และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีฤดูนาปี 2544 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จากนั้นนำเข้าเปรียบเทียบ
ผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและลพบุรี ในฤดูนาปี 2545 ถึงฤดูนาปี
2550 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท 
ตั้งแต่ฤดูนาปี 2546 ถึงฤดูนาปี 2550 ทดสอบผลผลิตการยอมรับของเกษตรกร ตั้งแต่ฤดูนาปี 2547 ถึงฤดูนาปี
2550 ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย แพร่ อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร์ ปทุมธานี สุพรรณบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์
เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสงให้ผลผลิตสูงสุด 1,104 กิโลกรัมต่อไร่ ต่ำสุด 616 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกทุก 
10 วัน ในรอบปี 2549 อายุ 105 วัน ความสูง 104 เซนติเมตร กอตั้ง ต้นแข็ง ใบสีเขียวตั้งตรง 
ยาว 35 เซนติเมตร กว้าง 1.6 เซนติเมตร ข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดเรียว ยาว 10.4 มิลลิเมตร ขนาดข้าว
กล้องยาว 7.73 มิลลิเมตร ข้าวสารยาว 7.3 มิลลิเมตร มีปริมาณแอมิโลสสูง 27.15 เปอร์เซนต์
ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับอ่อนระยะการไหลของแป้ง 77 มิลลิเมตร ข้าวเมื่อหุงสุกมีลักษณะร่วน
และค่อนข้างแข็ง

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 894 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าสุพรรรบุรี 1(795 กก./ไร่)
พิษณุโลก 2(820 กก./ไร่) สุพรรณบุรี 3(768 กก./ไร่) กข29(835 กก./ไร่) และชัยนาท 1(812 กก./ไร่)
คิดเป็นร้อยละ 23,5,13,4 และ 20 ตามลำดับ
2. ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
3. คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาว เรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี
สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซนต์ได้

พื้นที่แนะนำ
เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข้อควรระวัง 
อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทำให้เกิดโรครุนแรง
อ่นแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขตจังหวัดนครปฐม และปทุมธานี การปลูกในช่วงกลางเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน จะกระทบอากาศเย็น ทำให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ

 

Copyright : 2014 www.tjk-riceseed.com
Design & Developer By Cw.in.th