• ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว
  • เม็ดข้าวไทยเจริญกิจ
  • ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว
  • ร้านไทยเจริญกิจขายข้าว
  • ร้านไทยเจริญกิจ
  • ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ข้าว

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
23
เดือนนี้
998
ทั้งหมด
139,972

พิษณุโลก 2

ข้าวเจ้านาปรังพันธุ์ พิษณุโลก 2

ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 2

ชนิด - ข้าวเจ้า

คู่ผสม - CNTLR81122-PSL-37-2-1 / SPRLR81041-195-2-1 // IR56

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างลูกชั่วที่ 1 ของสายพันธุ์ CNTLR81122-PSL-37-2-1 และ SPRLR81041-195-2-1 กับ IR 56 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 
- ปี พ.ศ. 2533-2534 (เดิม SPRLR81041-194-2-1 ที่ถูกต้องคือ SPRLR81041-195-2-1)
- พ.ศ. 2535-2538 ทำการคัดเลือกตั้งแต่ F1 ถึง F8 จนได้สายพันธุ์ PSL91014-16-1-5-1 พ.ศ. 2538-2539 ปลูกศึกษาพันธุ์
- พ.ศ. 2539-2540 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี
- พ.ศ. 2540-2542 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี
- พ.ศ. 2541-2542 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร และปลูกทดสอบเสถียรภาพในการให้ผลผลิต

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 และให้ชื่อว่า พิษณุโลก 2  
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 114 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง 
- อายุเก็บเกี่ยว 119 วัน ในฤดูนาปีและ 121 วัน ในฤดูนาปรัง
- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่ คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า เมล็ดค่อนข้างร่วงง่าย 
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง 
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1x 7.9 x 1.6 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 28.64%
- คุณภาพข้าวสุก ร่วนและค่อนข้างแข็ง

ผลผลิต
- ประมาณ 807 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- ผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีสม่ำเสมอ
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
- คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบหงิก
- ไม่ต้านทานแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ
- พื้นที่นาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

Copyright : 2014 www.tjk-riceseed.com
Design & Developer By Cw.in.th